Dnes je čtvrtek 25. 4., svátek má Marek, zítra Oto.

Zprávy z obecního úřadu

Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2019

Poplatek za psa:
- 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě
- 500 Kč za psa chovaného v bytovém domě
(za druhého a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek za odpad ve výši 600 Kč platí:
- každá trvale hlášená osoba
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba

Od placení poplatku je osvobozeno každé třetí a další dítě, které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 18 let, žijící ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhli věku 18 let.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatky můžete zaplatit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu na pokladně Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet č.: 195445973/0600 pod VS: 13400 + Vaše číslo popisné.

Pro bližší informace můžete volat na tel.: 546 427 501.

Eva Škvařilová, správce obecních poplatků
Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2019 Poplatek za psa: - 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě - 500 Kč za psa...

Aktuality

POZVÁNKA NA BĚH KOLEM ŘÍČANSKÉHO RYBNÍKA

Klub biatlonu Říčany, p.s.
pořádá ve středu 8. května 2019 v 10,00 hodin


XV. ročník běhu kolem říčanského rybníka

Ústní přihlášky od 9,00 hodin do 9,45 hodin,
start v 10,00 hodin,
ukončení závodu v 11,30 hodin.

Kategorie:
Rodiče s dětmi 0 – 3 roky 500 m 2019-2016
Rodiče s dětmi 4 – 7 let 500 m 2015-2012
Žáci 8 – 12 let 1500 m 2011-2007
Žáci 13 – 15 let 1500 m 2006-2004
Dorost 16 – 18 let 1500 m 2003-2001
Ženy a muži 19 – 36 let 1500 m 2000-1983
Senioři 37 – 100 let 1500 m 1982-1919

Závod nebude pořadatelem pojištěn. Závodníci, činovníci a diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.

Občerstvení zajistí bistro Kačer.

Přijďte si zasportovat a ověřit si svoji fyzickou zdatnost.

24.04.2019, Sport

Nález mikiny

Na hřišti na Marečkově louce byla nalezena dětská mikina. Je uložena na pokladně OÚ. Informace na tel. 546 427 501.

24.04.2019, Aktuality

POZVÁNKA  24.04.2019, Aktuality

Oznámení  24.04.2019, Aktuality

Zdravotní středisko Říčany  24.04.2019, Aktuality

Říčany u Brna

Ilustrační foto

 

Obec Říčany u Brna leží asi 20 km západně od Brna, při dálnici D1, v tzv. Boskovické brázdě. Na západě je ohraničena lesním masivem počínající Českomoravské vysočiny, na východě téměř splývá s obcí Ostrovačice – známý kraj Pohádky máje.

 

 

Vytisknout tuto stránku

Anketa

Uvítali byste, kdybychom Vám odváželi papír a plast přímo od domu?