Dnes je pátek 27. 4., svátek má Jaroslav, zítra Vlastislav.

Zprávy z obecního úřadu

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce

Osmnácté veřejné zasedání Zastupitelstva obce se koná ve středu 2. května 2018 od 15.00 hodin v obřadní síni Kulturního domu v Říčanech.

Pozn.: Jedná se o svolání schůze mimo plánované termíny z důvodu nutnosti schválení jednoho usnesení, potřebného pro čerpání dotací na sociální služby v roce 2019.
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Osmnácté veřejné zasedání Zastupitelstva obce se koná ve středu 2. května 2018 od 15.00 hodin v...

Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2018

Poplatek za psa:
- 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě
- 500 Kč za psa chovaného v bytovém domě
(za druhého a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek za odpad ve výši 600 Kč platí:
- každá trvale hlášená osoba
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba

Od placení poplatku je osvobozeno každé třetí a další dítě, které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 18 let, žijící ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhli věku 18 let.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatky můžete zaplatit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu na pokladně Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet č.: 195445973/0600 pod VS: 13400 + Vaše číslo popisné.

Pro bližší informace můžete volat na tel.: 546 427 501.

Eva Škvařilová, správce obecních poplatků
Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2018 Poplatek za psa: - 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě - 500 Kč za psa...

Aktuality

Projekt „Učebnice pro Moravu“

Představujeme nový projekt Moravské národní obce, iniciativu „Učebnice pro Moravu“. Jejím cílem je získat prostředky pro vývoj, výtisk, propagaci a distribuci učebnice o Moravě a tyto činnosti řídit a koordinovat. Učebnice bude určena pro žáky 6. až 9. ročníků moravských základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Veškeré informace naleznete zde:
http://zamoravu.eu/2017/12/ucebnice-pro-moravu/

Aktuálně je ještě několik dnů v provozu crawfandingová kampaň na
Startovači.cz, kde je možno za příspěvky získat i dárky:
https://www.startovac.cz/projekty/ucebnice-dejin-moravy/

Se srdečným poděkováním za podporu dobré věci
Jiří Máca
organizátor veřejné sbírky "Učebnice pro Moravu"
ucebnicepromoravu@post.cz , tel. 602 710 646.

26.04.2018, Aktuality

Nabídka práce

Město Brno tě potřebuje!
Staň se řidičem MHD!

Dopravní podnik města Brna hledá řidiče
trolejbusů, tramvají, autobusů.


Podrobnější informace zde nebo na vývěsce obecního úřadu.

www.dpmb.cz
tel. 543 171 222

25.04.2018, Inzerce

POZVÁNKA na divadlo  25.04.2018, Kultura

POZVÁNKA NA ZÁJEZD  25.04.2018, Aktuality

KLUB DŮCHODCŮ ŘÍČANY  25.04.2018, Aktuality

Říčany u Brna

Ilustrační foto

 

Obec Říčany u Brna leží asi 20 km západně od Brna, při dálnici D1, v tzv. Boskovické brázdě. Na západě je ohraničena lesním masivem počínající Českomoravské vysočiny, na východě téměř splývá s obcí Ostrovačice – známý kraj Pohádky máje.

 

 

Vytisknout tuto stránku

Anketa

Uvítali byste, kdybychom Vám odváželi papír a plast přímo od domu?